CTO & lektor
Claus Hélix-Nielsen

Kontaktinformation

Phone: 27 10 20 76
Mobile phone: 27 10 2076
Email: clhe @ env.dtu.dk
Aquaporin A/S
Lyngby

Nymøllevej 78
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Miljøteknologi

Bygningstorvet 113
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
University of Maribor
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering

Smetanova ulica 17
2000 Maribor
Slovenien

Fagområder

  • Biofysisk kemi
  • Fysisk kemi
  • Molekylær Fysik
  • Organisk kemi
  • Proteiner